BLOGMaciejBOBROWICZ

 • 0606/2013

  Mediacja a medycyna

  Spory, których przedmiotem są błędy medyczne są niezwykle długotrwałe- trwają średnio 5-7 lat. By to zmienić znaleziono rozwiązanie!

  Z początkiem 2012 roku  rozpoczęły działalność komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zdarzenie medyczne to następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Takim działaniem może być:

  1. diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  2. leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda,
  3. zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

  Komisje  o r z e k a j ą  - co też wynika z ich nazwy?

  Stawiam ważne pytanie: czy w interesie pacjentów nie jest "wyposażenie" komisji /abstrahując od jej nazwy/ w kompetencje dotyczące prowadzenia mediacji dotyczących "zdarzeń medycznych"? Nikt na to nie wpadł?

  Po co - lepiej orzekać! Bo szybciej!

  Mediacja w sporach medycznych działa z powodzeniem w wielu krajach Europy. Tak jest np. w Belgii, gdzie w 2010 roku zarejestrowano 576 mediacji. We Włoszech ten rodzaj sporów sądowych jest objęty obowiązkową mediacją sądową. A w Polsce? W Polsce bez zmian.

  Nie dzieje się nic. Jest już prawie połowa roku, a projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z grudnia ubiegłego roku przepadł gdzieś w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości.
  O w/w Komisjach mówi się "różnie"...

  A propos - rzetelny  ustawodawca monitoruje skutki swoich działań - czy dokonano ocen działania komisji? Jak działają komisje? W jednym z dzienników czytam:
  "Szybka ścieżka uzyskiwania odszkodowań, jaką miały być wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, zawodzi. Postępowanie przed działającymi od roku komisjami trwa dłużej niż cztery miesiące przewidziane w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta."

  I co z tego wynika ?

  Jest lepiej? Jest szybciej?

  06.06.2013kategoria MEDIACJE
 • Napisz do mnie:

  • Wyślij

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem