BLOGMaciejBOBROWICZ

 • 2606/2013

  Dlaczego Włosi?

  Dlaczego Włosi mają efektywnie działającą mediację?

  Dlaczego w kraju, w którym długość postępowania sądowego osiągała niechlubne rekordy w skali europejskiej - teraz 30% mediacji wszczętych przed rozpoczęciem rozprawy kończy się ugodą?

  Odpowiedź: dlatego, że Włosi wprowadzili następujący zapis w przepisach dotyczących postępowań przed sądem:
  „Kto zamierza wszcząć przed sądem powództwo z tytułu sporu dotyczącego współwłasności, praw rzeczowych, podziału, spadku, porozumień rodzinnych, wynajmu, oddania w użytkowanie, dzierżawy przedsiębiorstw, odszkodowania za szkody wynikające z ruchu pojazdów i jednostek pływających, odpowiedzialności lekarskiej oraz sprostowania zniesławienia za pośrednictwem prasy lub innego środka publicznego, umów ubezpieczeniowych, bankowych i finansowych, zobowiązany jest do wcześniejszego przeprowadzenia postępowania mediacyjnego"

  To dało Włochom blisko 1/3 zawartych ugód w mediacji!!

  A w Polsce?

  A w Polsce bez zmian...

  26.06.2013kategoria MEDIACJE
 • Napisz do mnie:

  • Wyślij

Multimedia

Dlaczego został Pan mediatorem